ETTEVÕTTEST:

SeniorCare (HOOL JA ABI OÜ) tegevusala on eakate inimeste abistamine, kes soovivad elada neile omases ning harjumuspärases keskkonnas, kus abivajav inimene tunneb end mugavalt ja kaitstult - omaenda kodus.

Meie missioon:

SeniorCare (HOOL JA ABI OÜ) missiooniks on olla vananevas ühiskonnas väärtushinnangute kujundaja ning sallivuse kasvataja läbi inimeste iseseisva toimetuleku suurendamise. Läheneme igale oma kliendile individuaalselt ning tänu  kogemustele hooldusteenuste valdkonnas suudame Teile tagada parima teenuste kvaliteedi. Meie sõbralik ja kutsealaselt koolitatud personal garanteerib Teile sajaprotsendilise rahulolu, mille läbi kasvab ka mõlemapoolne usaldus.

Meie visioon:

SeniorCare (HOOL JA ABI OÜ) visiooniks on tagada kliendi rahulolu, olla kliendile kõige lähedasem ja usaldusväärsem partner ning tagada ettevõtte hea maine ja innovaatilisus.

Meie põhiväärtused:

Meeskonnatöö – tegutseme oma oskusi ja kogemusi rakendades missioonist lähtuva ühise eesmärgi nimel.
Professionaalsus – teeme oma tööd hästi, soovides seda teha paremini. Märkame oma ja teiste vigu ning reageerime nendele.
Kaasamine – lähtume kliendi vajadustest ja õigustest, kaasates kliente teenuste planeerimise ja hindamise protsessi.
Vastutustunne – vastutame nii oma tehtud kui tegemata töö eest, vastutus on piiritletud kutsealase pädevuse ja eetikaga.
Tunnustamine ja toetamine – väärtustame iga töötajat ja tema tööd usalduslikus õhkkonnas.
Avatus ja koostöö – võrgustikutöö ja partnerite kaasamine on meie igapäevatöö lahutamatu osa.
Arenemine asutuse ja töötajana – väärtustame pidevat arengut. Arendame ennast, kutseala ja töökeskkonda.

Meie kliendid ja sihtgrupp:

Meie kliendigruppi kuuluvad valdavalt eakad inimesed, kes vajavad oma kodudes igapäevase eluga toimetulekuks kõrvalist abi. Kliendigruppi kuuluvad nii eakad inimesed ise, kellele otseselt osutatakse teenust, kui ka piirkonnas elava eaka omaksed, kes tellivad teenust oma lähedasele. Kuigi vanuse kasvades kasvab ka kõrvalise abi vajadus, eelistavad eakad inimesed võimalikult kaua elada oma kodus, kus kõik eluks vajalik on olemas. Paljudel juhtudel vajab eaka elamine mõningast kohendamist, et see vastaks paremini nt vähenenud liikumisvõimekusele. Kui siseruumides annab teha ümberkorraldusi ja muuta elukeskkonda eakale sobivamaks ja turvalisemaks, siis suuremad probleemid tekivad koduvälistes toimingutes. Eakale inimesele võib raskusi tekitada nt küttepuude hankimine, rääkimata nende igapäevasest tuppatoomisest, kaupluste või arstide külastamine. Tihti on abi väikesest tegevusest, et hoida igapäevaelu normis. Arvestades tänapäeva kiiret elurütmi, napib potentsiaalsetel hooldajatel (pereliikmed, tuttavad) aega tegeleda oma eaka vanema või sugulasega. Hooldaja-koduabilise teenuse kasutamine aitab vähendada eakate, nende pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust ning suurendab kõigi sõltumatust. Hooldustöötaja puhul hinnatakse enam tema paindlikkust ja võimet inimesega kohanduda, tähtsal kohal on ärakuulamisoskus, sest tihti ongi hooldustöötaja ainuke inimene, kellega eakas saab suhelda.

SeniorCare (HOOL JA ABI OÜ) poolt pakutavale teenusele on iseloomulik reageerimine kliendi soovidele ja vajadustele, lähtudes põhimõttest, et teenused on inimese, mitte inimene teenuste jaoks. Kõigile klientidele on oluline teenuste usaldusväärsus ja sõbralikkus nende osutamisel.

SeniorCare (HOOL JA ABI OÜ) teenindusprotsess jaguneb järgmisteks etappideks:

teenindusprotsess

 eas hooljaabi seniorcare regionaalarengufond   Projekti lühikirjeldus: Starditoetuse abil soetati masinaid ja tehti turundustegevusi. Projekti eesmärk on alustada koduhooldusteenuse osutamisega ning soetada selleks vajalik põhivara ja viia ellu turundustegevused. 2016.a. keskpaigaks saab ettevõttel olema 20 töökohta. Projekti tulemusena on soetatud väikekaubik, loodud koduleht, väljatöötatud ettevõtte logo ja avaldatud perioodiline reklaam. Projekti kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa oli 15000 eurot.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.